Contact us

"SOGLOM AVLOD UCHUN"
international nongovernmental charity fund
Istiqbol street 15
Tashkent, 100047

Phone: +998 (71) 232-00-82, 232-00-83
Faks: +998 (71) 233-02-89

E-mail: fondsau@yahoo.com, sau-markaziy@inbox.uz, markaziy93@mail.ru

 

The territorial branch in the Republic of Karakalpakstan

Embergenova Orazgul Reymovna +998 (91) 307-78-16
street А.Dostnazarov  85а, Nukus city 
phone/faks: +998 (61) 222-90-88 e-mail: sau_kk_fil@inbox.uz

 

The territorial branch in Andijan region

Berdirakhmatov Tursinboy Berdirakhmatovich +998 (91) 618-09-79
street Xaydarov 76, Andijan city 
phone/faks: +998 (74) 224-39-18

 

The territorial branch in Bukhara region

Rajabova Gulnora Primovna +998 (91) 407-88-80

street Xavzinav 21, Bukhara city 

phone/faks: +998 (65) 221-81-02

 

The territorial branch in Djizak region

Aripova Mamlakat Abdullaevna +998 (93) 297-00-95
street Sh.Rashidov 63, Djizak city 
phone/faks: +998 (72) 226-72-05

 

The territorial branch in Kashkadarya region

Sharipova Gulnora Khamraevna +998 (91) 457-03-35
street Sh.Rashidov 63, Karshi city 
phone/faks: +998 (75) 223-17-32

 

The territorial branch in Navoi region

Yuldasheva Markhabo Ergashboevna +998 (90) 665-41-66
street Achilov 25a, Navoi city 
phone/faks: +998 (79) 224-58-41

 

The territorial branch in Namangan region

Artikov Xayrulla Dalolovich +998 (91) 365-45-55
street Margilon 10, Namangan city 
phone/faks: +998 (69) 227-92-17

 

The territorial branch in Samarqand region

Rakhmonova Rakhima Rashidovna +998 (93) 346-85-58
street Ali Kushchi 15, Samarqand city 
phone/faks: +998 (66) 222-14-71

 

The territorial branch in Syrdarya region

Usmanova Yulduz Mamatkilovna +998 (91) 507-28-59
street Mustakillik 15, Gulistan city 
phone/faks: +998 (67) 227-20-44

 

The territorial branch in Surkhandarya region

Egamberdieva Xulkar Normamatovna +998 (90) 645-11-19
street At-Termiziy 1, Termiz city 
phone/faks: +998 (76) 223-29-98

 

The territorial branch in Khorazm region

Kutlimuratova Nigora Masharipovna +998 (91) 985-01-10
street Uzbekistan 43, Urgench city 
phone/faks: +998 (62) 224-65-49

 

The territorial branch in Ferghana region

Khudayberganov Nurillo Djuraevich +998 (90) 231-41-39
street Khujand 69, Ferghana city 
phone/faks: +998 (75) 226-57-17

 

The territorial branch in Tashkent region

Yuldasheva Mukhabbat Shavkatovna +998 (94) 641-71-76
street Istiklol 51, Tashkent city 
phone/faks: +998 (71) 232-00-39

 

Tashkent city stronghold

Makhkamboeva Makhbuba Akmalovna +998 (90) 371-98-55
street Istikbol 15, Tashkent city 
phone/faks: +998 (71) 236-02-74